צמאה

8151,300

הצבי הינו מוטיב שחוזר על עצמו בחלק גדול מציוריי והוא מסמל את הבורא שגם בשיר השירים שלמה המלך מכנה אותו צבי, "דומה דודי לצבי או לעופר האיילים".

הציור הזה מבטא את האהבה וההיקשרות שלי עם בוראי , שלא משנה עד כמה אלך רחוק ממנו הוא תמיד צופה ומשגיח עלי. המים שביני לבינו הם סמל לאהבת התורה המשולה למים, בשיר השירים כתב שלמה המלך: "מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונהרות לא ישטפוה", את הקשר החזק בין עם ישראל לקב"ה שום דבר לא ישבור והתורה היא הכוח המחבר ומקשר ביננו תמיד.

טכניקה: שמן על קנבס
מידת הציור המקורי: 90×60 ס"מ